Å få lov til å dele sin historie

I dagens samfunn er overgrep, i mange forskjellige former, dessverre blitt mer og mer vanlig. Tenk bare på Lommemannen, http://www.lommemannen-kripos.no, som herjet i begynnelsen på 2000 tallet. Så er det de tilfellene hvor autoritetsfigurer misbruker sin posisjon eller tilfeller med redusert dømmekraft; slik som ved overstadig beruselse. Tolker disse fortellingen Samfunnet tolker disse fortellingene og […]

Continue reading