Å få lov til å dele sin historie

I dagens samfunn er overgrep, i mange forskjellige former, dessverre blitt mer og mer vanlig. Tenk bare på Lommemannen, http://www.lommemannen-kripos.no, som herjet i begynnelsen på 2000 tallet. Så er det de tilfellene hvor autoritetsfigurer misbruker sin posisjon eller tilfeller med redusert dømmekraft; slik som ved overstadig beruselse.

Tolker disse fortellingen

Samfunnet tolker disse fortellingene og ikke minst, vurderer troverdigheten til den som snakker. Kravene er høye og man skal ha holdt seg til den smale sti for å bli trodd. Dessverre gjør dette at mange tier og ikke tørr å dele sin historie. Grunnen til de høye kravene er selvsagt at man er redd for å ta parti. Men det mange glemmer er at man må ikke ta parti. Det er lov å høre på hva en person har å si, ta det alvorlig og være støttende på at dette er denne personenes opplevelse uten å ta parti. For gjennom å dele en historie så kan man få bearbeidet historien, kanskje få et nytt perspektiv. I noen tilfeller så går saken videre inn i rettsapparatet. Uansett hva som skjer med saken så er det viktig å få lov å snakke om sin opplevelse og bli trodd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>